De legende van het ontstaan van het schaakspel

(Een vrije bewerking gebaseerd op verschillende legendes)

Heel, héél lang geleden was er in India een koning die al op heel jonge leeftijd de troon overgenomen had van zijn vader. Zijn vader was een zeer geliefde vorst en had het land welvarend aan zijn zoon nagelaten. De jonge koning had nooit enige tegenslag gehad en kon genieten van alle lusten van het leven. Het land en volk beschouwde hij als zijn speelgoed. En hij trok ten strijde tegen zijn buren als hij er zin in had. Omdat hij niet wist dat een goede heerser omringd is met liefde, verheugde hij zich op zijn verschrikkelijke reputatie. Hij was al snel eenzaam en alleen op zijn kasteel en alleen omringd met vleiers. De koning verveeldezich ontzettend en werd erg verdrietig.

Wanhopig liet de koning het hele land afzoeken naar iets wat hem kon plezieren, maar er werd niks gevonden. De koning werd wreder en wreder en het hele land zuchtte eronder. Op een zekere dag zat een oude monnik Sissa bij de ingang van het kasteel van de koning. De koning die uit zijn humeur was, schreeuwde hem toe, zeg lelijke oude dwaas, wat moet dat daar? Ik ben de raadgever van uw vader en kom een oude belofte aan hem inlossen. Verrast liet de koning de oude monnik het kasteel binnen. De koning vroeg aan de monnik, wat was die belofte oude monnik? Sissa antwoordde, als de wanhoop groot was moest hij zijn wijsheid in dienst stellen van de nieuwe koning. De koning die zich heel erg verveelde zei: en weet jij een oplossing voor mijn probleem? Sissa zei: koning laat mij over uw probleem in stilte nadenken. En zo gebeurde het. Sissa trok zicht terug in de woestijn om een oplossing te verzinnen. Peinzend zat hij honderd dagen onder een vijgenboom bij een bron om te bedenken wat de oplossing kon zijn.

Na honderd dagen keerde hij terug

naar het kasteel van de koning. Onbevreesd trad Sissa de koning toe. Glorieuze koning zei Sissa al buigend. Ik breng u een spel dat voor u de wijsheid van het leven bevat en u zal bevrijden van het verdriet en vrede zal brengen in uw rijk. Het spel wordt gespeeld door twee spelers, één aan iedere kant. En maakt strijd buiten om het spel overbodig. Sissa rolde een rood kleed uit en zei: Koning dit is het bord. Het bord bevat het heilige getal 8 voor de velden in de lengte en het heilige getal 8 voor de velden in de breedte. Elke speler krijgt 16 stukken, die in twee rijen achter elkaar staan. De ene speler krijgt de robijnrode stukken en de andere speler krijgt de smaragdgroene stukken. Vooraan staan de boeren als soldaten. Daarachter de koning met de rest van zijn beroepsleger, de strijdwagens, de ridders en de bereden olifanten. Elk stuk heeft zijn eigen betekenis en eigen bewegingsmogelijkheden, net als in uw eigen koninkrijk.

Zeer mooi, wijze monnik, leer mij uw spel, zei de koning. Sissa bleef nog een paar dagen op het kasteel en leerde de koning schaken. Iedereen was blij want de koning verveelde zich niet meer. Oh Sissa, zei de koning blij. Ik wil u voor deze wijze les en voor het spel belonen. Vraag mij wat u wilt en ik zal het u schenken.

Heer, ik zou één graankorrel voor het eerste veld van het bord vragen. Twee graankorrels voor het tweede veld. Vier graankorrels voor het derde veld en acht graankorrels voor het vierde veld. En zo het dubbelevoor elk volgend veld, tot en met het vierenzestigste veld. Maar wie kan me dat betalen? Uw wens zal geschieden monnik, stemde de koning toe. De schatmeester kwam binnen en begon te rekenen en te rekenen en te rekenen. Er kwam geen einde aan. Tegelijkertijd was de magazijnmeester de zakken met graan aan het vullen. Schatmeester, heb je al een antwoord berekend? Dat heb ik, verheven koning. Maar het antwoord is ontzettend groot. Het zijn 20 achter elkaar staande cijfers: 18 446 744 73 709 551 615. De hoeveelheid graan die er nodig was om Sissa te betalen, kon heel India met een laag van 30 cm bedekken. De koning lachte en had de wijze les begrepen, het schaakspel was niet te betalen. De koning boog zich goedkeurend over het schaakbord om verder te spelen en er was vrede in het hele koninkrijk.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *