Toolbox (kist met gereedschap)

Onlangs kreeg ik een aardig boekje onder ogen gemaakt door enthousiaste onderzoekers van de Erasmus Universiteit (Psychologie, Cognitie & Leren) ondersteund door de Rotterdamse Stichting BOOR.

Een van de onderzoekers is dr. Anique de Bruin. Anique, geen onbekende voor ons, is in 2006 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit en haar proefschrift ging onder meer over talentontwikkeling (deliberate practice) in de schaaksport waarvoor zij samenwerkte met de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.

Het boekje, Toolbox, gaat niet over schaken maar behandelt wel thema’s, met tien oefenstrategieën , die voor geïnteresseerde schaakmeesters en schaakjuffen interessant zouden kunnen zijn. Deze oefenstrategieën zijn ook wetenschappelijk onderbouwd en getoetst in de praktijk op Rotterdamse basisscholen. De drie hoofdthema’s van het boekje zijn: Beter onthouden, beter begrijpen en beter toepassen van lesstof.

Hieronder informatie over de Toolbox ontleend aan het gelijknamige boekje en de website van de Stichting BOOR.

Hoe kan je leerlingen helpen bij het onthouden, begrijpen en toepassen van lesstof?

Als leerkracht schep je de voorwaarden voor het leerproces. Je geeft opdrachten en oefeningen met de intentie leerlingen zo goed en efficiënt mogelijk te laten leren. Welke oefeningen zijn het meest geschikt om leerlingen te helpen bij het onthouden, begrijpen en toepassen van de betreffende lesstof? Doel van de Toolbox is om jou als leerkracht te ondersteunen bij het kiezen van de juiste opdrachten en oefeningen. Daarnaast stelt de Toolbox je in staat om zelf nieuwe oefeningen te bedenken waarin je gericht een of meerdere strategieën toepast. Al deze strategieën zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Dit boek bevat tien strategieën die samen de Tools van de Toolbox vormen. De strategieën zijn onderverdeeld in drie groepen. De eerste groep bevat drie strategieën die zijn gericht op het Beter Onthouden van lesstof. De tweede groep bestaat uit vier strategieën die tot Beter Begrijpen leiden. De laatste groep van drie strategieën heet Beter Toepassen en is gericht op het beter oplossen van opgaven.
Elk hoofdstuk begint met een uitleg over hoe en waarom de strategie tot beter onthouden, begrijpen dan wel toepassen leidt. Deze uitleg besluit met de zogenoemde Actieve ingrediënten van de strategie. Deze Actieve ingrediënten zijn in algemene termen geformuleerd. De bedoeling is dat je op basis van deze Actieve ingrediënten aan de slag kunt met het toepassen van de strategie in je eigen lessen.
Om je hierbij te ondersteunen, hebben we bij vrijwel iedere strategie drie voorbeelden van toepassingen gegeven voor de domeinen taal, rekenen en wereldoriëntatie. Deze voorbeelden hebben verschillende thema’s en zijn uitgewerkt voor de onder-, midden- of bovenbouw. We benadrukken echter dat de strategieën niet domeinspecifiek zijn en in principe in iedere bouw gebruikt kunnen worden. Het is wetenschappelijk bewezen dat alle strategieën het onthouden, begrijpen of toepassen van de leerstof bevorderen. Per strategie geven we een kort overzicht van dit wetenschappelijk bewijs, zodat je een indruk krijgt onder welke omstandigheden de strategie werkzaam is gebleken. Onder het kopje Voorbeeldonderzoek beschrijven we telkens één wetenschappelijk onderzoek iets uitgebreider. Dit betreft een onderzoek waarin het effect van de strategie in de klas is aangetoond. Tot slot vind je bij elke strategie één of meerdere ervaringen van een leerkracht die aan de slag is gegaan met de strategie in de klas.

Meer informatie en bestellen
Je kan de Toolbox bestellen door € 10,00 per exemplaar (inclusief btw en verzendkosten) over te maken op rekening 139036350 ten name van stichting BOOR te Rotterdam, onder vermelding van ‘Toolbox’. Je moet ook nog een formulier invullen.Voor vragen en/of opmerkingen kan je een mailtje sturen aan .
Op de website van Stichting Boor is meer informatie te vinden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *