Schaken op de basisschool in Hongarije

In een eerder artikel hebben we al aandacht besteed aan de ontwikkelingen van schoolschaak in Hongarije. Nu is er een definitieve stap gezet om vanaf het nieuwe schooljaar schaken als keuzevak op alle basisscholen in te voeren.

Het Hongaarse Instituut voor Onderwijskundig Onderzoek & Ontwikkeling heeft een aanvulling op het nationaal curriculum voor basisscholen uitgebracht. Judit Polgár’s programma ‘Ontwikkel vaardigheden door Schaken’ wordt vanaf september 2013 een keuzevak op alle Hongaarse basisscholen.

De Stichting van Judit Polgár heeft meer dan een jaar gewerkt aan het programma ‘Schaakpaleis’ (‘Chess Palace’).Vanaf september 2012 heeft ze in verschillende scholen proefprojecten uitgevoerd. Het programma bleek zeer succesvol, dat vonden kinderen, leerkrachten, ouders en wetenschappers. Vanaf september 2012 was er een non-stop belangstelling van basisscholen in en buiten Hongarije. Vanwege de grote belangstelling voor dit initiatief organiseert de Stichting regelmatig proeflessen om de leerkrachten de methodologie van ‘Schaakpaleis’ uit te leggen.

Judit Polgár, beste schaakster ooit, zet zich in voor Schaken op School

Judit Polgár heeft ook een elementair studieboek annex werkboek gemaakt, eveneens onder de naam ‘Schaakpaleis’. Dit unieke onderwijsmateriaal gaat niet uit van schaken als sport zoals dat traditioneel gebeurt maar heeft een veel breder doel. Het richt zich op het aanleren van academische vaardigheden , het logisch en creatief leren denken, het leren oplossen van problemen en kinderen voor te bereiden op de uitdagingen van de digitale maatschappij waarin zij leven.

Het ‘Schaakpaleis’ kent ook een lerarenopleiding waarvoor een praktisch handboek voor leraren is ontwikkeld. Ook is gedacht aan scholen met beperkte financiën. Hiervoor is een speciale ‘leerkit ‘ samengesteld zodat zij ook het hele programma kunnen uitvoeren.

Judit Polgár zei na de officiële aankondiging het volgende:

‘Ik ben blij dat we in staat waren met dit uiterst complexe en goed gestructureerd programma te komen en een manier te vinden schaken te integreren in het openbaar basisonderwijs in Hongarije. We zijn een van de eerste landen die dit doen. In dit project gebruiken we Schaken als een uitzonderlijke leermiddel en vonden we de manier om fundamentele onderwerpen zoals wiskunde , lezen en schrijven te verbinden met de schaaklessen. De winnaars van morgen zullen in staat zijn strategisch en creatief te denken en snel problemen te kunnen oplossen.’

Judit(l) en Sofia(r) bij de presentatie van ‘Schaakpaleis’.

De afbeeldingen en illustraties bij ‘Schaakpaleis’ zijn gemaakt door haar zus Sofia Polgár. De meest voor de hand liggende manier om kinderen in een digitale wereld te bereiken is via hun eigen digitale apparaten, zoals tablets en slimme mobieltjes. Judit Polgár dit al heeft bereikt door de lancering van haar eigen schaakapp genaamd ’ChessPlayground’.

Judit Polgár’s Schaakapp Chesplayground

SCHAKEN OP SCHOOL GESTEUND DOOR HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement heeft in 2012 de schriftelijke verklaring "Schaken op School" uitgegeven. Deze Verklaring van het EP heeft tot doel om leren schaken onder de aandacht te brengen als leerinstrument op basisscholen. Het kan kinderen slimmer maken, ze leren kritisch te denken en ze zelfstandig en onafhankelijk beslissingen te laten nemen.

Steun voor ons Klavertje Vier Concept

Na oud-wereldkampioen Gary Kasparov volgt nu ook Judit Polgár , de beste schaakster ooit, de lijn van schaken introduceren als onderwijshulpmiddel in het basisonderwijs.

Ons Klavertje Vier Concept is hier volledig op gebaseerd. In Nederland volgt men nog steeds de klassieke route zoals ook blijkt uit de recente beleidsplannen van de Koninklijke Schaakbond met betrekking tot Schaken op School.

Misschien is de tijd nu rijp, gelet op de ontwikkelingen in andere landen, ook in Nederland de bakens te verzetten en schaken primair in te zetten als onderwijshulpmiddel.

Zie de diaserie op onze homepage!
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *