Schaken op School in Engeland

In vervolg op ons artikel over Engeland hieronder nog een bericht over de subsidie voor het Schaken op School project.


Een Engelse stichting, Education Endowment Foundation (EEF), heeft een subsidie toegekend van bijna GBP 700.000 ofwel 820.000 euro aan het Schaken op School project van de Londense instelling Chess in School and Communities (CIS). De subsidie is bedoeld voor een onderzoek op basisscholen naar de invloed van schaken en schaken leren op de ontwikkeling van jonge kinderen.

In het lesprogramma van 50 basisscholen zal het vak Leren Schaken worden opgenomen. Een uur per week zal schaakles worden gegeven, 30 weken lang.
Eerst worden de spelregels van het schaakspel uitgelegd en daarna volgt de ontwikkeling van het denkproces aan de hand van schaakopgaven. Er zullen ook schaakleraren worden opgeleid en het is de bedoeling dat er schaakclubs komen op de basisscholen.

In het buitenland is er al veel onderzoek verricht naar de relatie tussen schaken, schaken leren en het bevorderen van academische vaardigheden. Bijvoorbeeld een onderzoek in Italië had uitgewezen dat schaken een positieve correlatie had met talent voor wiskunde.

Er zal nu onderzoek worden gedaan op 50 scholen waar schaakles zal worden gegeven en de resultaten van deze kinderen zullen worden vergeleken met de resultaten van kinderen van 50 andere scholen waar geen schaakles wordt gegeven, zij fungeren als controlegroep. Een jaar later krijgen de scholen uit de controlegroep ook schaakles. Er zal worden nagegaan of de wiskundige vaardigheden en andere academische vaardigheden positief worden beïnvloed door de schaaklessen.

Het onderzoek zal onafhankelijk worden uitgevoerd door het Engelse Onderwijs Instituut (Institute of Education).

Een reactie van Dr Fiona Starr (Psychologie):

‘Ik vind het een fantastisch idee op de basisschool schaken te leren. Logisch leren denken, analyseren, plannen maken, ruimtelijk inzicht verwerven en omgaan met winst en verlies. Dat wil toch iedereen wel!
Ik hoop dat er uit het onderzoek veel positieve effecten komen m.b.t. de psychologische-, cognitieve- en sociale ontwikkeling van jonge kinderen.’

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *