Theoretisch model Stappenmethode in de huidige onderwijspraktijk

Als we de Stappenmethode, die al 25 jaar bestaat, binnen het huidige basisonderwijs willen typeren dan komen we uit bij het activerende directe instructiemodel van dr. Simon Veenman e.a. Veenman en zijn medewerkers hebben de resultaten uit de onderzoeken naar de effectieve leraar en naar de instructie van cognitieve strategieën aan ervaringen van studenten, docenten en mentoren getoetst en vervolgens in 2002 geïntegreerd in wat zij het activerende directe instructiemodel noemen. Het directe instructiemodel van vroeger vormt nog steeds de kern, maar er komt een grotere klemtoon te liggen op het activeren van de leerlingen omdat de directe methode voornamelijk eenrichtingsverkeer was. Het activerende directe instructiemodel is opgebouwd uit zeven fasen. Lees meer