Schoolschaaksite.nl: alles voor het schaken op de basisscholen | Onze site bevat alle informatie ter bevordering van het schaken op de basisscholen. Wij besteden veel aandacht aan nieuws, achtergronden, schooltoernooien etc. Iedereen mag zelf informatie, artikelen, foto´s of video´s plaatsen op onze site.

Een Schaakgedicht voor onze nieuwe Koning

Auteur: Teun Koorevaar   Print


Op 30 april is de inhuldiging van onze nieuwe Koning. En we dan krijgen ook een nieuwe Koningin. De Heraut van de Koning heeft onlangs kond gedaan van het motto voor de komende festiviteiten en dat motto luidt:

‘Mijn droom voor ons land:

inspiratie voor onze Koning’


De Heraut van de Koning:

‘De troonswisseling is een geweldig moment om onze verbondenheid te vieren. Het is een dag van overdracht tussen generaties en daarmee een schakel tussen verleden en toekomst. 30 april 2013 maakt ons bewust van een gedeeld verleden, maar het nieuwe Koningschap is ook een mooie aanleiding om vooruit te kijken. Om stil te staan bij de gezamenlijke toekomst van ons Koninkrijk der Nederlanden.’

Een Schaakgedicht voor onze nieuwe Koning

De koning en de koningin spelen van oudsher een belangrijke rol bij ons eeuwenoude koninklijke spel , naast de raadsheer, het kasteel, het paard en het voetvolk. Ons koninklijk spel is weer compleet want vanaf 1890 hebben we geen Koning meer gehad.

Schaken is ook verbeelding en daarom willen wij de Heraut van de Koning verrassen met een bundel Schaakgedichten voor onze nieuwe Koning, gemaakt door zowel kinderen als door volwassenen. Iedereen mag meedoen. We vragen de kinderen van onze basisscholen om schaakrijmpjes en schaakgedichtjes te maken. De ingestuurde schaakgedichten van de volwassenen publiceren we eerst op Schaaksite.nl en die van de kinderen op Schoolschaaksite.nl De vorm van publiceren laten we geheel aan de inzenders over. Het kan met tekst, een audio- of videobijdrage en zo zijn er nog veel meer leuke presentatievormen te bedenken. Samen dichten, wat een feest!

(Dit initiatief past toevalligerwijs ook goed in de onlangs gestarte serie Schaakpoëzie op beide sites.)

Op Schoolschaaksite.nl hebben we ook een nieuwe rubriek, Koningsspelen, geopend.


Koningsboek

De Herauten van de Koning gaan ook een Koningsboek samenstellen en we hopen dat zij één of meerdere mooie gedichten uit onze bundel zullen opnemen in het Koningsboek. Wat een eer zou dit zijn! Een mooie gelegenheid eens te laten zien dat schaken meer is dan alleen schuiven met een houten koning, koningin of andere schaakstukken.
Het Koningsboek zal in saamhorigheid aan de Koning worden aangeboden en het voornemen is alle gezinnen in het Koninkrijk ook een exemplaar van het Koningsboek te geven als het met de financiering rondkomt.

Koningsspelen en Koningsboek

Het woord samen staat centraal. Daarom roepen wij iedereen op samen met ons zo’n mooie bundel te gaan maken. Want samen kunnen we zoveel meer! Iedereen die mee wil doen is van harte welkom. Dit geldt ook voor de Koningsspelen. Laten we met zijn allen zorgen dat die dag ons schaakspel en onze schaaksport prominent aanwezig zijn en de aandacht krijgen.

Zegt het voort! Zegt het voort!

Alle Schaakgedichten voor onze nieuwe Koning mailen naar:

redactieschoolschaaksite@gmail.com

De Schaakgedichten voor onze nieuwe Koning dienen onze toekomst te verbeelden en hem te inspireren!

Tot slot nog een schaakgedicht uit lang vervlogen tijden.

DES SCHAECKER’S WEELDE

Uw lof, o, zing ick, spel der vierensestigh hoecken,
Vol fantazij en gloed, grillich tooneel van strijd;
Waar op dit aerderond kan men uw weerga soecken
O, eed’le const van ‘t schaeck, vol frischheyt en jolijt?

Gij scherpt der hers’nen taeck en schept tot Heer Uw’ knegten
De uren vlieden ras; de speler stille sit,
Pionnen schuyven voort, raedsheeren woedend vechten,
“La Reine Blanche” aanschouwt der rossen doodenrit!

Siet, hoe de camp ontbrandt, hoe ‘t al van geestdrift blaeckend
In driesten overmoed den vijand valt ten lijf!
Die hart op elleck vack, staâg voor verrassinck waeckend
Sich brieschend stelt te weer, steeds vreesend snood bedrijf.

De loopers snel ter voet verconden onheilsmaeren,
Straks storten zij ter neer, verwart in ‘t booze net
Dat staâg sich verder weeft met dreigende gebaeren;
De Speeler wickt en weegt of niet ‘t vernuft hem redt!

Kasteelen toor’nen aan en met titanenkrachten
Het gansche witte heir geslooten voorwaarts ruckt.
De blancke coninck toeft en siet hoe zijne machte
De swarte bent vervolgt en naar den afgrond druckt.


M. Bronkhorst

Uit: Schaakgedichten deel 3, samengesteld door Ir. P.J. Torbijn, uitgegeven in 1988 door Drukkerij Van Spijk uit Venlo. 

Commentaren